FANDOM


Kouzelník Edit

Kouzelník je základní povolání.

Základní statistiky Edit

 • +1 Vůle
 • Doporučené dovednosti: Mystika (SIL~CHA), Dokumenty (INT~CHA)
 • Zbraně bez postihu: Všechny lehké
 • Zbroje bez postihu: SIL (SIL+1 s postihy jen ke kouzlení)

Schopnosti povolání Edit

Kouzla (1. úroveň) Edit

Učení se kouzlům Edit

Kouzelník dostane na 1. úrovni tři kouzla, každé z jiné školy. Na 2. úrovni dostane po jednom kouzle od každé ze zbývajících škol.

Může navíc sesílat kouzelnická kouzla navázána v magických předmětech.

Sesílání kouzel Edit

Kouzelník sesílá kouzla neomezeně, pokud nepadne přirozeným vysílením

Kouzlo se sesílá pomocí jedné nebo více akcí, uvedených u položky sesílání. (!) a (!!) jsou příznaky, že sesílání kouzla provokuje Příležitostvý útok, ve druhém případě navíc že pokud je postava během sesílání zraněna, sesílání je přerušeno a je třeba začít znovu.

V závorce za akcí pro sesílání jsou uvedeny složky, které jsou k sesílání potřeba.

 • Pohyb - sesílání vyžaduje pohyb alespoň jednou kouzelníkovou rukou
 • Hlas - sesílání vyžaduje aby kouzelník pronášel kouzelné formule zvučným hlasem
 • Materiál - kouzlo vyžaduje určitý materiál, který se na konci sesílání spotřebuje
 • Předmět - kouzlo vyžaduje určité předmět, který slouží jako pomůcka k seslání kouzla. Předmět není sesíláním ovlivněn a je možné jej použít znovu.

Magenergie (2. úroveň) Edit

Složitější kouzelnické úkony mohou vyžadovat více magické energie než kolik je schopen kouzelník nastřádat během vyvolávání. K provedení takovýchto úkonů kouzelník potřebuje sáhnout hlouběji do svých osobních zásob magické energie. Čím zkušenější kouzelník, tím více zásob si je schopen vytvořit. Jednotkou magické energie je 1 Mag.

Kouzelník může mít nastřádáno nejvýše Úroveň+CHA magů.

Dlouhým odpočinkem si kouzelník obnoví všechny své magy, krátkým jen jeden mag, který vypotřeboval nejpozději v předchozí směně (obdobné jako léčení ztracených životů).

Metamagie (2. úroveň) Edit

Zkušený kouzelník je schopen sáhnout do svých magových rezerv a upravit sesílané kouzlo zlepšením jednoho z parametrů za cenu 1 magu.

Pozn: Dobrovolným snížením parametru se nezíská mag, ani není možné díky tomu zadarmo zvýšit jiný parametr.

Položka metamagie u kouzla určuje, které aspekty kouzla lze měnit:

 • Rychle - Rychle umožňuje u kouzla snížit potřebnou akci na vyvolání o 1 stupeň. Stupně jsou Základní akce / Pohybová akce / Doplňková akce.
 • Tiše - Kouzlo seslané tiše umožňuje seslání bez zaklínadla, takže kouzelník nejen že není slyšet, ale může kouzlat i když je jeho mluvení omezeno.
 • Klidně - Kouzelník nepotřebuje provádět gesta a může kouzlit i svázaný či znehybněný. Navíc neprovokuje Příležitostný útok.
 • Dalece - Koulo má o jednu třídu zvýšený dosah. Třídy dosahu jsou:
  • U přímých efektů: 1 > 5 > 10 > 25 > 50 > 100
  • U střel: 1/2 > 2/5 > 5/10 > 10/25 > 25/50 > 50/100
 • Plošně - Kouzlo má o jednu třídu zvýšený rozsah. Třídy jsou: 1 cíl > 3x3 pole > 5x5 polí
 • Silně - Kouzlo způsobuje o 1k6 větší zranění.

Metamagie se aplikuje při eslání kouzla a působí po celou dobu. Není třeba znovu platit za metamagickou úpravu kouzla během údržby, ale na druhou stranu také nelze měnit jednou seslané kouzlo.