FANDOM


Modrý blesk (kouzlo) Edit

Modrý blesk je jedno ze základních kouzel pro kouzelníka 1. úrovně.

  • (!!) Sesílání: Základní akce (pohyb, hlas)
  • Dosah: Cíl ve vzdálenosti 5/10 (střela)
  • Útok: OBR vs Úhyb: 1k6+INT bleskem
  • (!) Údržba: Základní akce.
  • Metamagie: Tiše, Klidně, Dalece, Plošně
  • Efekt: kouzlo vytvoří nad rukou kouzelníka modrou bleskavou kuličku osvětlující okolí silou pochodně. Při vyvolání může bt vržena na cíl dle dosahu, nebo ponechána nad rukou do dalšího kola. Údržba opět umožňuje ji vrhnout (údržba neprodlužuje efekt vrženého modrého blesku).