FANDOM


Tulák Edit

Tulák je základní povolání.

  • Bonus k obraně: +1 Úhyb
  • Doporučené dovednosti:
  • Zbraně bez postihu: Všechny kromě exotických
  • Zbroje bez postihu: SIL+1

Schopnosti povolání Edit

Zákeřný útok (1. úroveň) Edit

Tulák může bonus +SIL ke zranění nahradit +1+INT, pokud cíl poskytuje bojovou výhodu (neví o tulákovi, je obstoupen apod.)

Dýka, Tesák, Katar při útoku nablízko a střelné zbraně (nikoliv vrhací) mají bonus +1k6+INT místo +1+INT.

Boj dvěma zbraněmi (1. úroveň) Edit

Při útoku dvěma zbraněmi zároveň je postih snížen o 1. U dvou lehkých je tedy -1 (místo -2), u lehké a těžké -2 (místo -3) a u dvou těžkých -3 (místo -4).

Skrývání v boji (1. úroveň) Edit

Pokud tulák začíná svůj tah skrytý, tak výhody za skrytí přetrvávají do konce jeho tahu i pokud podmínky pro skyrí pomunou (například opustí úkryt. Díky tomu mu po celé jeho kolo nepřátelé poskytují bojovou výhodu a mají proti měnu znevýhodněné hod na útok, jako by jej stále neviděli.

Koncentrace (1. úroveň) Edit

Pro tuláka je práce v nebezpečí denním chlebem, takže v boji a jiných stresových situacích mu na nebojové činnosti (jako je páčení zámků, luštění šifry, vázání uzlů) stačí pohybová akce tam, kde by ostatní potřebovali základníní a doplňková tam, kde je normálně potřeba pohybová.

Pokud je při takovýchto činnostech zraněn, má pouze znevýhodněný hod (ostatní mají činnost přerušenou).

Při průzkumu bojiště (hlednání tajných dveří, pastí, neviditelných protivníků) pokryje základní akcí plochu 5x5 polí (a pohybovou 3x3 pole, na což ostatní potřebují základní).