FANDOM


Odolnosti Edit

Postava, která utrpí zranění, snižuje svůj stav aktuálních životů. Než k tomu ale dojde, zranění se sníží o případné odolnosti postavy. Pokud jsou odolnosti stejné či vyšší než zranění, postava žádné zranění neutrpí - zranění bylo tak slabé nebo neefektivní, že nezanechalo žádné reálné následky.

Redukce fyzických zranění (RFZ) Edit

Nejčastější odolností je RFZ. Hodnota RFZ je rovna ODL/2 (zaokrouhleno dolů, ODL menší než 0 se počítá jako 0) + TZ/2 (zaokrouhleno dolů). RFZ se uplatňuje proti jekémukoliv fyzickému zranění na postavu - zásach zbraní, popálení, poleptání, pád apod.

Redukce mystických zranění (RMZ) Edit

Mystické zranění působí na mysl a duši postavy. RMZ snižující toto zranění je rovno CHA nebo 0, cokoliv je vyšší. Mystické zranění je vzácné a je málo tvorů a kouzelníků jej používá - i tak je ale postrachem bojovníků, kteří umí dobře chránit své tělo, ale mají otevřenou mysl.

Další odolnosti Edit

Postavy mohou mít ještě další odolnosti proti konkrétním typům zranění. Tyto odolností se s RFZ (respektive RMZ) sčítají. Pokud ale má potava z více zdrojů odolnost na určitý typ zranění, počítá se jen jedna nejvyšší.

Příklad počítání zranění Edit

Strážce Hurun má ODL 3 a Kroužkovou zbroj (TZ 3). Jeho RFZ je rovna 2 (1 za ODL a 1 za TZ, zaokrouhlení dolů se provádí před sečtením). Má navíc díky magii zbroje odolnost 5 proti chladu a díky vypitému lektvaru odolnost 2 proti bodnému zranění a 2 proti chladu.

Pokud na něj úspěšně zaútočí obr svojí pěstí (drtivě) za 6 životů, ztratí 4 (-2 za RFZ).

Pokud je trefen šípem (bodně) za 6 životů, ztratí 2 (-2 za RFZ, -2 za lektvar).

Pokud je zasažen ledovým kouzlem za 6 životů, neztratí žádný život (-2 za RFZ, -5 za magii zbroje; lektvar nepomůže, protože účinek zbroje j silnější, v tomto příkladu by ale stejně již více pomoct nemohl).