FANDOM


Hraničář Edit

Hraničář je základní povolání.

Základní statistiky Edit

 • +1 Výdrž
 • Doporučené dovednosti: Příroda (ODL~INT), Zvířata (SIL~CHA)
 • Zbraně bez postihu: Všechny
 • Zbroje bez postihu: SIL+1

Schopnosti povolání Edit

Stopař (1. úroveň) Edit

Hraničář umí stopovat mnohem rychleji než kdokoli jiný. A to rychlostí chůze pro normální hod nebo pro stopování z koně (cval) nebo v poklusu se znevýhodněným hoden.

Vnímání přírody (1. úroveň)

Hraničář může pomocí meditace napojit svoji mysl na okolní přírodu. Nerušená meditace musí probíhat směnu a hraničář po ní záská záblesky vizí předané okolní faunou a flórou o nedávné minulosti (1 den) - vize tedy odpovídají tomu, co okolní prostředí vnímalo (jeskyně s trochou mechu a pár brouky dá jen mlhavé vize). Dovednost je použitelná (CHA+2)x denně.

Př: Měsíční svit, mladý hraničář od kmene Sokolích spárů, pronásleduje divochy, kteří unesli vesničany ze Sličné. Pomocí hodu na Přírodu našel jejich stopu a odhadl počet podle rozsahu podupání, pomocí hodu na zvířata uklidnil medvěda, kterého skupina při průchodu popudila. Pak se ale dostal k místu, které nedávalo smysl - bylo vidět že skupina zde zastavila a zmateně se rozhlížela. Chtěl vědět víc a proto se rozhodl použít Vnímání přírody. Po směně meditace uviděl zmatený dav divochů, který pátrá v okolí po nepříteli a ucítil bolest větví, do kterých se zadírají spáry velkých okřídlených bytostí, nejpíše dvou. Takže není jediný, kdo honí divochy, zdá seže na jejich stopě jsou další, kterých očividně o bezpečí vesničanů nejde, bude si muset pospíšit.

Vnímání přírody mohl použít už dřív, aby zjistil víc o stopách, případně aby viděl co přesně se stalo medvědovy (toho by ale stejně prvně musel uklidnit hodem n zvířata, aby směnu vydržel být klidný) - oboje by ale stálo čas a ten je často drahocenný.

Kořist (1. úroveň) Edit

 • Akce: základní
 • Dosah: 1 tvor do 25 polí
 • Ǔdržba: Doplňková akce
 • Popis: Hraničář si prohlédne nepřítele a přečte si jeho pohyby a najde slabiny. Protivník musí být dobře vidět, může být nejvýše v lehkém krytu. Cíl na který je hraničář zaměřen se nazývá Kořist. Proti kořisti má bonus +1k6 na působené zranění všemi útoky zbraněmi (nevztahuje se na zvířecího společníka a mimosmyslové

schopnosti).

Totemové zvíře (2. úroveň) Edit

Totemové zvíře je bytost z astrálních sfér, která může být na omezenou dobu přivolána hraničářem na pomoc.

Totemové zvíře je v našem světě přítomno jen částečně a doba po kterou se může projevovat je závislá na síle mysli hraničáře (hraničář s CHA -2 a méně jej nemůže vůbec přivolávat). Jakékoliv zavolání se zaokrouhluje nahoru na celé směny.

CHA -1: 3 kola / 0: 1 směnu / 1: 2 směny / 2: 5 směn / 3: 10 směn / 4: 25 směn

Pokud totemové zvíře ztratí životy, může si je běžným krátkým odpočinkem doplnit. Po propuštění do astrálu provede krátký odpočinek automaticky a následně provádí dlouhý odpočinek (prvně 8, poté 16 hodin), který je zmařen, pokud jej přeruší hraničář novým povoláním). Pokud životy zvířete klesnou n 0, ihned odejde zpět do astrálu a je možné jej zavolat až za 2 dny.

Po celkou dobu přivolání vnímá hraničář kde se zvíře nachází, kolik má životů a co na něj působí (jed, znehybnění...). Příkazy dává mentálně vždy jako součást údržby a nemůže je měnit až do dalšího údržby. Zvíře je odvoláno neprovedením údržby.

Přivolání Edit
 • Akce: základní
 • Dosah: 1 pole ve vzdálenosti CHA+2
 • Údržba: Doplňková

Běžné zvíře které provází hraničáře je stínový panter.