FANDOM


Megacloumák Edit

(!!) Výroba: Základní akce

(!) Aplikace: Základní akce (vdechnutí)

Dosah: 0

Efekt: +1 do všech obran a +1 rychlost pohybu na 1 směnu; ihned +léčivost životů (ale jen životy ztracené v minulé směně), odstranění mlob, ochromení a bezvědomí

Popis: Megacloumák je vysoce těkavý lektvar, který okamitě "nakoplne" příjemce, vyléčí jej ze ztráty životů i nejrůznějších ochromujících stavů a následující směnu jej udržuje v dobré kondici. Účinek je však tak silný, že není moné po danou směnu provádat krátký odpočinek na další léčení životů.

Megacloumák neúčinkuje na postavu pod vlivem jiného Megacloumáku.

Př: Barbar Hurun se vrhl do boje s plným počtem životů (22) a ihned vdechl megacloumák. To jej silně posílilo v boji, ale i tak ztratil 3 životy. Po boji si je krátkým odpočinkem nemůže vyléčit a má tedy nové dočasné maximi 19 životů, které může překonalt až dlouhým odpočinkem.

Př2. Pokud by byl před vdechnutím megacloumáku zraněn zé 12 (a měl ted jen 10 životů), vyléčil by si léčivost (životy by stouply na 15) a pak byl zraněn za 3, skončil by pro něj boj s 12 životy. I když se teď sám nemůže věnovat krátkému odpočinku, může se pokusit léčit jinou postavu, která krátký odpočinek podstupuje.