FANDOM


Oživlá mrtvola Edit

Oživlá mrtvola, nebo též zombie, je jeden z nejběžnějších nemrtvých. Jedná se o tělo mrtvého prodchnuté temnou energií, která jej ovládá a používá jej jako nástroj pro projekci do reálného světa.

Oživlá mrtvola je velmi obecný a zastřešující pojem, protože jednotlivé iživelé mrtvoly se od sebe liší tak, jak se od sebe liší například jednotlivá zvířata.

Obecná charakteristika Edit

  • Typ: Nemrtvý, hmotný
  • Odolnosti: Bodné 5, Drtivé 2, Chlad 10