FANDOM


Úroveň Edit

Úroveň je základním měřítkem vyspělosti a nebezpečnosti postav, monster, pastí a čehokoliv dalšího v herním světě. Slouží k určení statistik a k porovnání relativní obtížnosti - není to definitivní číslo, protože reálná obtížnost střetu (ať již bojového, vyjednávání, nebo jakéhokoliv jiného) je dána mnoha dalšími faktory, jako je vybavení, informace, situační výhoda, taktika, kooperace ve skupině apod.

Úrovně zde popsané budou vztahovány k postavám, ale ekvivalentně jsou použitelné i na ostatní.

Dobrodružné úrovně Edit

Poatavy na úrovni 1-5 jsou považovány za dobrodruhy. Jedná se oběžné úrovně v okolním světě, většina obyvatel má podobnou úroveň.

Hrdinské úrovně Edit

Postavy na úrovni 6-10 jsou již nad úrovní běžných obyvatel. Nemusí být nutně hrdiny, mohou být stejně padouchy nebo se držet v neutralitě, ale nějčastěji je již alespoň část světa za hrdiny považuje. Na těchto úrovních se pohybují významné osoby království, jako jsou mistři řemesel i bojových umění, vojenské a politické vedení apod.

Legendární úrovně Edit

Ať se postavy na 11-15 úroveň dostaly jakklov, jsou legendami - bu přímo jako bytosti, nebo skrze své činy. Na těchto úrovních se již pohybují nejmocnější obyvatelé a tvorvé na úrovni celých kontinentů, jako jsou pravěcí učenci, hrdinové-veterání, draci, vládci říší apod. Rozhodně by nikdy nemělo dojít k setkání s armádou postav na takovéto úrovni - nejvýše skupina legendárních bytostí bude mít mnohou hrdinských pomocníků a spojenců, které budou velet regimentům (skupinám, školám, vyzvědným buňkám...) podřízených z dobrodružných úrovní.

Zvyšování úrovně Edit

Pokud postava nasbírá dost zkušeností, postupuje na další úroveň. Zvýšení úrovně má tři následky vždy:

  • Postava zvýší své aktuální a maximální životy o 2.
  • Postava získá 2 body, které může investovat do zvýšení vlastností (a investice je doporučena, pokud neschovává body na zvýšení vlastnosti kde je třeba víc než 2 body). Toto zvýšení vlastnosti má okamžitý efekt dle dané vlastnosti (jako zvedntí životů u ODL nebo naučení se nové dovednosti u INT).
  • Postava získá všechny nové schopnosti dle svého povolání.

Dále pak může nastat následující:

  • Postava na 3. úrovni si volí specializaci svého povolání
  • Postava na 6. a 11. úrovni získá bonus +1 ke všem vlastnostem. Tento bonus má všechny běžné následky (nové dovednosti, jazyk, životy...), ale nezapočítává se do ceny dovednosti pro její zvedání.