FANDOM


Barbar Hurun Edit

Základní paramentry Edit

 • Rasa: Člověk
 • Povolání: Strážce 1. úroveň
 • Vlastnosti
  • SIL: +2
  • OBR: +0
  • ODL: +1
  • INT: +1
  • CHA: -1
 • Dovednosti (cvičené)
  • Atletika +1
  • Příroda +1
  • Postřeh +0
  • Empatie +0
 • Jazyky: Obecná řeč, Lesní řeč
 • Odpovezné parametry
  • Životy: 22 (Léčivost: 5)
  • OČ: 12
  • Úhyb: 11
  • Výdrž: 12
  • Vůle: 9
  • RFZ: 1
  • RMZ: 0
  • ÚČ/Zranění: Obouruční meč +2/+4
 • Vybavení
  • Obouruční meč (ÚČ +1/Zranění +2)
  • Kroužková zbroj (TZ 3)

Historie Edit

Barbar Hurun se narodil kdysi dávno, v jiném světě. Není si jistý, zda si pamatuje své jméno správně, ostatně jediné co si pamatuje dobře je neúspěšný útěk před zuřivými obry, který skončil nerovným bojem.

Nyní je zpět... I když netuší, jak se to stalo a proč byl oživen. Má ale jasný cíl - vydat se za dobrodružstvím a být příkladem pro další hrdiny.