FANDOM


Životy Edit

Každá postava má určité množství Životů – tato veličina pomáhá určit, jaká zranění je postava schopna ustát a co již pro ní je smrtelné.

Maximální životy určují hranici, kterou postava nemůže překročit, jedná se o počet životů, při kterém je postava nezraněná. Aktuální životy je skutečná hodnota a může nabývat různých hodnot, které vyjadřují stav postavy. Pokud se mluví o životech, myslí se tím aktuální životy.

Maximum životů = 18 + 2*úroveň + 2*odolnost.

Při záporné hodnotě odolnosti se vzorec mění na

Maximum životů = 18 + 2*úroveň + 5*odolnost.

Postava bude životy často vlivem zranění ztrácet a pokud klesnou na hodnotu 0 a méně, bude se přibližovat smrti.

Léčivost Edit

Čím má postava více maximálních životů, tím je pro ní jednodušší se léčit během odpočinků – to ukazuje údaj Léčivost. Je rovna pětině maximálních životů, zaokrouhleno nahorů.

Léčivost se také používá k určení dalších stupňů zranění – vyřazeni, bezvědomí a smrti.