FANDOM


Strážce Edit

Strážce je základní povolání.

Základní statistiky Edit

 • +1 Výdrž
 • Dovednosti: Atletika (SIL~ODL), Podzemí (INT~ODL)
 • Zbraně bez postihu: Všechny kromě exotických
 • Zbroje bez postihu: 2+SIL

Schopnosti povolání Edit

Osobní strážce (1. úroveň) Edit

 • Akce: Základní
 • Trvání: Do začátku dalšího kola
 • Dosah: 1 sousední spojenec
 • Popis: Strážce si zaměří jednoho sousedního spolubojovníka z kterého se stane chráněnec. Pokud je na chráněnce veden takový útok, který by mohl útočník vést i na Strážce, může tento útok Strážce přesměrovat na sebe. Plošné útoky proti Strážci i chráněnci nelze přesměrovat, Strážený může ve svém tahu konat akce, jakoby stál na poli strážce. Pokud se chráněný vzdálí od Strážce, tak efekt končí.

Obranný postoj (1. úroveň) Edit

 • Akce: Základní
 • Trvání: Do začátku dalšího kola
 • Popis: +2 do všech obran. Všechny pole v dosahu držené chladné zbraně se pro nepřátele počítají jako těžký terén.

Lehký boj (1. úroveň) Edit

 • Popis: +1 zásah pro útoky z příležitosti, pokud má lehkou zbraň. +2 do úhybu, pokud nemá zbroj, +1 pokud má zbroj s nižším TZ než SIL+2

Odhad soupeře (2. úroveň) Edit

 • Akce: Doplňková akce
 • Dosah: cíl do vzdálenosti INT
 • Popis: Lze použít jen v boji na soupeře, který aktivně bojuje. Hráč strážce se pokusí odhadnout jednu statistiku. PJ odpoví zda daná statistika má vyšší hodnotu, nižší hodnotu nebo se strážce trefil. Lze odhadnout jen jeden parametr podle volby strážce, který strážce viděl soupeře v předchzím kole použít (útok drženou zbraní / zranění drženou zbraní / zvolenou obranu zvolenou odolnost nebo citlivost). Odhad platí jen pro daný okamžik, později se statistika může změnit i bez vědomí strážce. S INT 0 může strážce odhadovat jen někoho s kým je v osobním kontaktu (rvačka), s INT < 0 schopnost nefunuje.

Rozptýlení protivníka (2. úroveň) Edit

 • Akce: Základní akce
 • Dosah: cíl v dosahu zbraně na blízko
 • Popis: Strážce provede několik klamných úderů zbraní na blízko na cíl sloužících k odvedení pozornosti. Jeden vybraný spolubojovník může provést útok zbraní na blízko proti danému cíli. Cíl musí být v dosahu této akce, spolubojovník nemusí.

Povel (2. úroveň) Edit

 • Akce: Základní akce
 • Dosah: apolubojovník do vzdálenosti 3*CHA
 • Popis: Zvolený spolubojovník může ihned provést krok nebo se zbavit jednoho stupně strachu. S CHA 0 lze použít jen na cíl se kterým je Strážce v kontaktu, s CHA<0 nelze dovednost použít.

Vpád (2. úroveň) Edit

 • (!!) Akce: Základní akce
 • Dosah: 1 cíl stejné nebo menší velikosti ve vzdálenosti minimálně 3, maximálně rovné rychlosti
 • Útok: ODL vs. Výdrž: ODL (drtivě) + Odsunutí o 2 pole nebo sražení
 • Popis: Strážce se rozběhne proti protivníkovi a mocně do něj narazí ramenem či štítem s cílem jej povalit (za štít je bonus +1 k útoku i zranění). Pří úspěchu je cíl je odsunut o 2 sáhy nazad a strážce končí vpád na poli, na kterém původně stál cíl. Cíl se může dobrovolně nechat srazit na zem, pak není odsunut a strážce končí jedno pole před cílem ze směru vpádu. Při neúspěšném vpádu má cíl nárok na volný útok ODL vs Výdrž proti strážci. Při zásahu je strážce sražen na zem na poli před nebo za cíl (volí cíl). Vpád provokuje útok z příležitosti kdykoli během pohybu, nikoli však během samotného srážení. Pokud je strážce během vpádu zraněn, tak pouze dokončí pohyb směrem k zamýšlenému cíli podle běžných pravidel pro pohyb, a již neútočí vpádem. Dřevcovou zbraně s dosahem mají bonus +5 do útoku i zranění proti vpádu.