FANDOM


Umírání Edit

Pokud životy postavy klesnou na 0 a méně, postava se přiblížila smrti.

Vyřazení Edit

Pokud životy klesnou na 0 či méně, ale stále jsou nad zápornou hodnotou léčivosti (pokud má postavaléčivost 5, tak nad 0 až -4 životy), je postava Vyřazená. Postava v tomto stavu spadne na zem. Pokud není nadále zraňována, tak u ní automaticky nastane během 1 směny krátký odpočinek.

Bezvědomí Edit

Pokud životy klesnou na zápornou hodnotu léčivosti či méně, ale jsou více než záporný trojnásobek léčivosti, postava je v bezvědomí (u léčivosti 3 jsou tedy v rozmezí -3 až -8 životů). Naprosto ztrácí vědomí a nemůže nic dělat – zranění jsou navíc tak vážná, že každé kolo ztrácí 1 život, dokud se nestabilizuje.

Stabilizovat se může samovolně (každé kolo je šance 10% - 1 na k10), nebo dokud jiná postava na ni použije úspěšně Základní akci – Stabilizace (dovednost Léčení vs. 10). Pokud je postava znovu zraněna, opět ztrácí životy a musí se stabilizovat stejným způsobem. navíc u této postavy již nefunguje krátký odpočinek.

Smrt Edit

Pokud životy klesnou na záporný trojnásobek léčivosti či méně, postava umírá. Jsou známy zázraky, kdy byly vráceni mrtví k životu, ale je to věc velice vzácná a nedá se na ni spoléhat.