FANDOM


Kostky Edit

Pro určení náhody v DrKu se používají hrací kostky - 6ti stěnné a 10ti stěnné.

V pravidlovém zápisu jsou 6ti stěnné kostky označeny jako k6, 10ti stěnné jako k10.

Před k6 (respektive k10) je poté ještě číslo určující, kolika kostkami se má hodit. Hodnoty se poté sečtou, aby se zjistil výsledek hodu.

2k10 znamená "hoď dvěma desetistěnnými kostkami a hozené hodnoty sečti", tedy při hodu 3 a 8 je výsledek hodu 11.

Většina desetistěnných kostek má na stranách čísla od 0 do 9. Hodnoty 1-9 je berou takové, jak je napsáno, hodnota 0 znamená 10.

Při hodu 4 a 0 je výsledný součet 14.

Zlomkové a percentilní šance Edit

Někdy je v pravidlech napsáno, že něco má šanci v 10kách procent. V takovém případě se hází k10. U šancí v třetinách nebo šestinách se hází k6.

Pokud má jev šanci 30%, nastane při hodu 1,2 nebo 3 na k10. Pokud má šanci 2/3, nastane při hodu 1-4 na k6.