FANDOM


Obrany Edit

Existují 4 obrany - Óbranné číslo, Úhyb, Výdrž a Vůle.

Všechny obrany mají společné to, že určují, jak se bytost dobře brání určitým typům útoků. Čímje číslo větší, tím méně častěji je postava zasažena (případně tím častěji sníží následky útoku na méně závažné).

Obranné číslo (OČ) Edit

většina útoků směřuje na OČ. Jedná se o schopnost postavy vyhnout se útoku chladnou zbraní či projektilem, kde pomáhá zbroj a štít.

OČ = 10 + OBR + (TZ Zbroje /2, zaokrouhleno nahoru) + bonus za štít

Úhyb Edit

Úhyb je schopnost postavy vyhnout se útoku v takovém případě, kdy zásah zbroje dostatečným pro plný efekt. Nějčastěji se jedná o uhýbání magickým projektilům a výbušninám.

Úhyb = '10 + OBR + (TZ Štítu /2, zaokrouhleno nahoru) + bonus za štít'

Výdrž Edit

Výdrž je schopnost postavy odolat hrubé fyzické síle, jako je škrcení, povalení, případně útoku na její organismus u jedů nebo prudké změny teplot.

Výdrž = 10 + ODL + bonus za rasu

Vůle Edit

Vůle je schopnost postavy ovládat svoji mysl a síla její vůle, určuje jak je schopná bránit své myšlení a odolávt psychické bolesti.

Vůle = 10 + CHA + bonus za rasu