FANDOM


Vlastnosti Edit

Postavy mají základních 5 vlastností. Každá vlastnost má třípísmennou zkratku, která je uvedena v závorce.

Síla (SIL) Edit

 • zranění zbraněmi na blízko a zbraněmi na dálku
 • ovlivňuje zásah těžkými zbraněmi
 • mimo boj slouží k určení fyzické síly postavy, schopnosti zvednout či tlačit těžké předměty a podobným krátkodobým výkonům

Obratnost (OBR) Edit

 • ÚČ (útočné číslo, šance na zásah) zbraněmi na blízko a zbraněmi na dálku
 • OČ (Obranné číslo, šance vyhnout se útokům)
 • Úhyb (podobně jako OČ šance na úhyb, ale v situacích kdy nepomáhá postavě zbroj)
 • mimo boj určuje koordinaci, manuální zručnost a šikovnost

Odolnost (ODL) Edit

 • RFZ (redukce fyzického zranění, snižuje způsobené zranění)
 • Výdrž (šance odolat jedům a silovým útokům, např. povalení)
 • Maximum životů (kolik zranění je postava schopná utrpět aniž by ji to vyřadilo či zabilo)
 • mimo boj určuje odolnost na nehostinná prostředí, schopnost fungovat déle o hladu či žízni

Inteligence (INT) Edit

 • počet naučených dovedností
 • schopnost přemýšlet, vzdělanost

Charisma (CHA) Edit

 • RMZ (redukce mystického zranění, snižuje zranění působené mysli/duši
 • Vůle (šance odolat útokům na mysl)
 • mimo boj určije schopnost jednat, přesvědčovat

Tyto vlastnosti nabývají různých hodnot, které se přičítají k hodům a mění tak šance uspět, případně mění sílu následků (např. Síla útočníka zvyšuje způsobené zranění a Odolnost obránce ji naopak snižuje).

Průměrný jedinec má hodnotu vlastností 0, +1 značí určitý talent nebo výcvik. Vzorové postavy mají vlastnosti jen o těchto dvou hodnotách (nemají tedy žádné velké přednosti ani slabiny).

Pokud je hodnota vlastnosti menší než 0, značí to že v daném směru je jedinec podprůměrný. Má menší šanci uspět (např. při hodnotě OBR -2 si od hodu na útok odečítá 2). Vlastnost o hodnotě -5 znamená že daná vlastnost je zakrnělá či vyřazená.

Naopak kladné hodnoty nad +1 značí velký talent. Není horní omezení, ale hodnoty nad +4 jsou vzácné a nad +10 jsou již prakticky „božské“ (neboli někoho s takovými vlastnostmi již netrápí starosti běžných smrtelníků).