FANDOM


Třída zbroje (TZ) Edit

TZ je pomocná proměnná určující jak kvalitní je zbroj a jak pomáhá chránit nositele.

Zbroje podle TZ (nemagické) Edit

  • TZ 1 / OČ 1 / RFZ 0 / Vycpávaná
  • TZ 2 / OČ 1 / RFZ 1 / Kožená
  • TZ 3 / OČ 2 / RFZ 1 / Kroužková
  • TZ 4 / OČ 2 / RFZ 2 / Šupinová
  • TZ 5 / OČ 3 / RFZ 2 / Kyrys
  • TZ 6 / OČ 3 / RFZ 3 / Plátová

je bonus k OČ za TZ (TZ/2, zaokrouhleno nahoru), který snižuje šanci být zasažen běžnými útoky.

RFZ je bonus k RFZ za TZ (TZ/2, zaokrouhleno dol), který snižuje utrpěné zranění.

Čím víc roste TZ, tím silnější musí být postava, aby zbroj unesla bez postihů.

Strážce může bez postihu mít zbroj s TZ = SIL+2. Alchymista, Hraničář a Tulák můe mít bez postihu zbroj s TZ = SIL+1. Kouzelník může mít zbroj s TZ = SIL+1 bez fyzických postihů, a jen TZ=SIL, aby neměl postihy k sesílání kouzel..