FANDOM


Alchymista Edit

Alchymista je základní povolání.

Základní statistiky Edit

  • +1 Vůle
  • Doporučené dovednosti: Zručnost (OBR~INT), Podzemí (INT~ODL)
  • Zbraně bez postihu: Lehké na blízko
  • Zbroje bez postihu: SIL+1
  • Připravené lektvary: Úroveň + ODL

Schopnosti povolání Edit

Lučba (1. úroveň) Edit

Alchymita umí vyrábět lektvary pro řešení různých problémů. Každý lektvar je uveden jako jiná schopnost povolání s následujícími rozdíly.

  • Výroba určuje, jaký čas se lektvar vyrábí. Pokud je výroba přerušena (například pokud alchymista utrpí zranění), suroviny a magy jsou promarněny.
  • Aplikace je jiný zápis pro samotné určení, jakou akcí se lektvar používá. Slovo "aplikace" je příznak, že se jedná o lektvar.
  • Způsob použití je zapsán v závorce za aplikací a určuje, jak správně se má lektvar použít, aby měl žádoucí efekt.

Alchymistické výrobky je schopen používat kdokoliv. Pro útok jimi se počítá vlastnost jejich uživatele, ostatní parametry se určují podle alchymisty, který je vyrobil. Truhlička má zpravidla rozměry 5x20x30 coulů a i s obsahem speciálních nástrojů a přísad váží 2 kila. Pořídit a vybavit ji lze za cenu zbroje TZ3 u usedlého alchymisty nebo na trhu běžného města.

Lučbu magenergie potřebné na výrobu lektvarů provádí alchymista vždy za rozbřesku a ihned musí vyrobit tolik lektvarů, kolik je jeho Úroveň+ODL. Pokud vyrobí méně, zbylá energie propadá. Pokud nemá alchymista určeno co ráno vyrobil, vyrobil Megacloumáky, K této výrobě potřebuje alchymista speciální truhlici.

Alchymistické výrobky, které se vzdálí na více než INT+1 směn od alchymisty, který je vyrobil, jsou znehodnoceny.

Ohnivá hlína (1. úroveň) Edit

(!!) Výroba: Základní akce

(!) Aplikace: Základní akce

Dosah: Oblast 3x3 v dosahu 5/10 (vrh)

Útok: +OBR vs OČ: 2k6+INT (ohněm)

Popis: Ohnivá hlína je vysoce nestabilní sloučenina, která vydrží stabilní pouze 1 kolo. Alchymista ji tedy musí použít hned následující kolo po kole, kdy byla vyrobena, jinak je 50% šance každé kolo, že samovolně bouchne (třebas v alchymistových rukou).

Pozn: Na výrobu hlíny stačí libovolná práškovitá či zrnkovitá substance, jako je hlína, cukr, písek či jemný štěrk. Alchymista pak tuto substanci obohatí nestabilní magenergií, kterou získá skrze své tělo - nespotřebovává tedy žádné magy ze svých zásob.

Základní lektvary (1. úroveň) Edit

Alchymista má několik lektvarů, které je schopen vyrábět v ránci lučby za úsvitu - Megacloumák, Kamennou Kůži a Modrou hvězdu.

Pokud získá trvalé magy, je schopen z nich tyto lektvary vyrobit tak, že neztrácejí časem svoji sílu a mohou se vzdálit z jeho dosahu, jinak ale fungují stejně jako jeho vlastní lektvary.

Hůlka (1. úroveň) Edit

(!) Střelba: Základní akce

Dostřel: Cíl ve vzdálenosti 5/10 (střela)

Útok: +1+OBR vs OČ: 1k6+1+SIL (drtivě)

Popis: Hůlka je klasická alchymistická střelná zbraň vystřelující drtivou sílu s krátkým dosahem. Hůlka je tichou zbraní.

Pozn: Na hůlku musí být její majitel naladěn, jinak má znevýhodněné hody na útok. Naladění se provádí při úsvitu místo výroby dočasných předmětů při lučbě. Naladěním na novou hůlku alchymista ztrácí naladění na starou.