FANDOM


Akce Edit

Během souboje se postavy střřídají podle iniciativy a provádění vybrané akce.

Když je postava na tahu, má nárok na Základní, Pohybovou a Doplňkovou akci.

Pokud jsou splněny podmínky, má postava právo na Reakci.

Kdykoliv může postava provést Volnou akci.

Základní akce Edit

Základní akce jsou hlavními akcemi postav - útok, kouzlení, apod. Zároveň je možné místo základní akce provést akci pohybovou nebo doplňkovou.

Pohybová akce Edit

Pohybové akce jsou akcemi postav sloužícími hlavně k přesunu ale může se jednat i nějaké rychlejší ukony, jako jsou zrychlená kouzla. Zároveň je možné místo pohybové akce provést doplňkovou akci.

Doplňková akce Edit

Doplňkové akce jsou drobnými akcemi jako je zatažení za páku, případně využití něktrých dovedností.

Reakce Edit

Reakce je akce spuštěná přesně definovanými podmínkami - nejčastějším příkladem je Příležitostný útok. Povolání, rasy a vybavení mohou dávat postavě další reakce. Reakce probíhá v nulovém čase a přerušuje ostatní akce.

Př: Barbar Hurun bojuje s obrem Bimbácem a vidí že prohrává, takže se vrhne na útěk. Je definováno pravidly, že pokud se někdo běží z pole sousedícího s nepřítelem ozbrojeným zbraní nablízko , provokuje reakci Příležitostný útok. Obr Bimbác má tedy útok zdarma ještě než Hurun začne utíkat, neboť touto reakcí přerušil jeho únik. Teprve po vyhodnocení tohoto útoku, pokud to Hurun přežije, může pokračovat ve svém úprku.

Volná akce Edit

Volné akce jsou akce nestojící žádný čas a slouží většinou k aktivací dovedností - například začít se soustředit. Postava je může provést kdykoliv.