FANDOM


Vlastnosti Edit

Tvorové v DrKu jsou popisovány 5ti základními vlastnostmi. Každá vlastnost nabývá hodnot od -5, maximum není omezeno. Hodnota -5 znamená, že daná vlastnost ne naprosto zakrnělá a skoro nepoužitelná. Hodnota 0 znamená průměr vztažený k běžnému člověku. Hodnota +5 je mezi běžnou popolací vzácná, hodnota +10 a víc je hodná polobohů.

Pokud by hodnota měla klesnout na -6 či méně, stává se daná vlastnost plně nepoužitelnou. V běžném případě to znamená bezmocnost, bezvědomí či smrt. Někteří tvorové určité vlastnosti nemají a jejich absenci řeší jinak (duch nemá sílu, golem nemá charismu ani inteligenci).

Vlastnosti jsou

Síla (SIL) Edit

Síla určuje, jakou fyzickou námahu dokáže tvor vyvynout, ať se jedná o páku, odvalení kamene, krátký běh či vyrážení dveří.

Obratnost (OBR) Edit

Obratnost určuje koordinaci pohybů, reflexy a zručnost. Ovlivňuje všechny činnosti vyžadující přesnost a postřeh.

Odolnost (ODL) Edit

Odolnost zastupuje fyzickou zdatnost - kolik tělo vydrží, ať se jedná o zranění, nemco, zadržení dechu či vytrvalostní běh.

Inteligence (INT) Edit

Inteligence určuje chytrost a vzdělanost postavy, ovlivňuje v kolika oborech získala zkušenosti či jak si poradí s hádankami.

Charisma (CHA) Edit

Charisma ovliňuje projev postavy, jak dokáže svého vzhledu a komuniačních schopností a jak má silnou mysl a vůli.